Rečnik srpskih reči i izraza

fizio-

fizio- - značenje

  • [gr.] predmetak u složenicama sa snačenjem: priroda.