Rečnik srpskih reči i izraza

fiziognomika

fiziognomika - značenje

  • tumačenje (ili: čitanje) crta lica, nauka koja po crtama lica, kretnjama, građi i držanju tela zaključuje o duševnim osobinama ljudi.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja