Rečnik srpskih reči i izraza

fiziognomist

fiziognomist - značenje

  • onaj koji može da pozna duševne osobine čoveka po crtama njegovog lica.