Rečnik srpskih reči i izraza

fiziokratizam

fiziokratizam - značenje

  • 1. fil. shvatanje po kome je celokupan život ljudi, socijalni i politički, potčinjen zakonima koje je postavila sama priroda; 2. u nar. ekonomiji:učenje po kome jedino priroda proizvodi vrednosti; zbog čega samo one radinosti koje su neposredno vezane za zemlju (zemljoradnja, šumastvo, rudarsvo i ribarstvo) imaju proizvodni karakter; pošto, dakle, jedino zemljoradnja daje čist prinos (produit net), to treba da postoji samo jedan porez, koji bi plaćala ova proizvodna radinost,jer van nje nema bogatsva (fiziokratski, agrikulturni, ekonomski sistem).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja