Rečnik srpskih reči i izraza

fiziokratizam

fiziokratizam - značenje

  • 1. fil. shvatanje po kome je celokupan život ljudi, socijalni i politički, potčinjen zakonima koje je postavila sama priroda; 2. u nar. ekonomiji:učenje po kome jedino priroda proizvodi vrednosti; zbog čega samo one radinosti koje su neposredno vezane za zemlju (zemljoradnja, šumastvo, rudarsvo i ribarstvo) imaju proizvodni karakter; pošto, dakle, jedino zemljoradnja daje čist prinos (produit net), to treba da postoji samo jedan porez, koji bi plaćala ova proizvodna radinost,jer van nje nema bogatsva (fiziokratski, agrikulturni, ekonomski sistem).