Rečnik srpskih reči i izraza

flame

flame - značenje

  • Plamen. LJutito, žestoko, pa i uvredljivo pismo u elektronskoj pošti, npr. kao komentar na neki objavljeni članak. Ako se počnu razmjenjivati elektronska pisma takvog sadržaja između dvije ili više osoba, nastaje plameni rat (flame war).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja