Rečnik srpskih reči i izraza

flankirati

flankirati - značenje

  • vojnički: udariti s boka, napadati s boka, zaštićavanji s boka; utvrđivati bokove.