Rečnik srpskih reči i izraza

flašncug

flašncug - značenje

  • Koturača, dizalica koja se sastoji od jednog pomičnog kotura ili više pomičnih koturova.