Rečnik srpskih reči i izraza

flegmagoga

flegmagoga - značenje

  • pol. medicinski: sredstva za izbacivanje sluzi (šlajma).