Rečnik srpskih reči i izraza

fleksometar

fleksometar - značenje

  • sprava za merenje savijanja (krivljenja).