Rečnik srpskih reči i izraza

flogiston

flogiston - značenje

  • gorivo, po teoriji sagorevanja flogistična teorija) nem. hemičara G. E. Štala (Stahl, 1660-1734) hipotetična tvar koja postoji u svima sagorljivim telima; upl. antiflogistika 1.