Rečnik srpskih reči i izraza

Fo-hi

Fo-hi - značenje

  • kineski heroj, pronalazač nauke i veština, osnivač kin. carstva i prvi zakonodavac (oko 2852.2738 pre n. e.)