Rečnik srpskih reči i izraza

folder

folder - značenje

  • Direktorijum, direktorij, deo razgranate strukture datotečnog sistema.