Rečnik srpskih reči i izraza

folklor

folklor - značenje

  • narodoslovlje, naukao narodnom predanju (običajima, igrama, pesmama, pričama, bajkama, zagonetkama, poslovicama, i dr.).