Rečnik srpskih reči i izraza

fon

fon - značenje

  • [fr.fond, l.fundus] 1. osnova, temelj, jezgro, suština, glavna stvar; dubina, pozadina (slika, pozornice); zadnje mesto u kolima; o fon (fr. au fond) u osnovi, u suštini, u samoj stvari.
  • [gr.] 2. ak. jedinica za merenje glasa i šumova.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja