Rečnik srpskih reči i izraza

fonautograf

fonautograf - značenje

  • fiz. v. vibrograf .