Rečnik srpskih reči i izraza

fonautogram

fonautogram - značenje

  • fiz. v. fibrogram.