Rečnik srpskih reči i izraza

fond

fond - značenje

  • [fr. fond, l. fundus temelj] 1. glavnica, suma novca kao osnova nekog preduzeća, osnovni kapital; zaklada, novac koji sem ože trošiti samo za određenu svrhu, ili samo u izvesnim slučajevima; invalidski fond novac koji služi za izdržavanje invalida i njihovih porodica; dispozicioni fond novac za poverljive svrhe, o čijem utrošku vlada ne mora polagati račune parlamentu; rezervni fond u akcionarskim društvima: glavnica koja se stvara redovnim odvajanjem određenog procenta od dobitka, a služi za pokriće eventualngo gubitka i sl.; 2. u Engleskoj: državni prihodi namenjeni plaćanju kamata na državne zajmove.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja