Rečnik srpskih reči i izraza

fono-

fono- - značenje

  • [gr.] predmetak u složenicama sa značenjem: glas,sluh, zvuk.