Rečnik srpskih reči i izraza

fono

fono - značenje

  • Predmetak u složenicama sa značenjem: glas, sluh, zvuk.