Rečnik srpskih reči i izraza

fonograf

fonograf - značenje

  • ak. sprva pomoću koje se čovečji glas ili tonovi muzičkih instrumenata upisuju na jedan obrtni voštani valjak ili voštanu ploču, tako da se posle mogu ponovo proizvoditi (pronalazak T. Edisona, 1877).