Rečnik srpskih reči i izraza

fonokamptičan

fonokamptičan - značenje

  • koji prelama zvuk; fonokamptički centar kod odjeka: mesto od koga se zvuk odbija.