Rečnik srpskih reči i izraza

fonologija

fonologija - značenje

  • 1. gramatički: nauka o glasovima; 2. medicinski: nauka o bolestimai lečenju glasa i sluha.