Rečnik srpskih reči i izraza

forma

forma - značenje

  • [l. forma] oblik (suprotno: sadržina); kroj; vid; lik, izgled, spoljašnja strana; kalup, uzor, obrazac, mustra, model; uređenje, način, propis, tip. složene strane tabaka stegnute u gvozdeni okvir; biti (nalaziti se) u formi biti spreman za što, biti oran; sub utrakve forma (l. sub utraque forma) teološki: pod oba vida, tj. pod vidom hleba i vina (pričest).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja