Rečnik srpskih reči i izraza

formalan

formalan - značenje

  • oblični, vidni, koji se tiče oblika ili spoljašnjeg izgleda neke stvari (a ne sadržine), spoljašnji (suprotno: materijalan); pravi, pravilan, potpun; izričan, određen, tačan.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja