Rečnik srpskih reči i izraza

forminga

forminga - značenje

  • harfi sličan, najstariji muzičii instrumenat sa žicama (starogrčkih pevača).