Rečnik srpskih reči i izraza

forometrija

forometrija - značenje

  • nauka o merenju i utvrđivanju tereta.