Rečnik srpskih reči i izraza

forsirati

forsirati - značenje

  • 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati (pa raditi); 2. prisiliti, prisiljavati, nagoniti, nagnati, naterati, naterivati, primoravati (da se nešto što brže uradi); 3. iznuditi, iznuđavati silom uzeti; 4. preterati, prenagliti; 5. u vistu: baciti kartu koju protivnik nema i time ga primorati da je seče adutom; 6. vojnički: pod borbom zauzeti, osvojiti; forsiran marš vojnički: usiljen marš, ubrzan marš.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja