Rečnik srpskih reči i izraza

fosfor

fosfor - značenje

  • [gr. svetlosan, koji nosi ili donosi svetlos�] hemijski: "svetlonosac", elemenat, atomska težina 31,02, redni broj 15, znak R, na vazduhu lako oksidiše (beli fosfor) i zbog toga u mraku svetli, veoma jak otrov; upotrebljava se poglavito za pravljenje žižica.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja