Rečnik srpskih reči i izraza

fosforna kiselina

fosforna kiselina - značenje

  • hemijski: kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom.