Rečnik srpskih reči i izraza

foto-

foto- - značenje

  • [gr.] 1. predmetak u složenicama sa značenjem: svetlost, svetlosni.
  • [gr.] 2. fotografska slika.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja