Rečnik srpskih reči i izraza

fotofiniš

fotofiniš - značenje

  • Automatski fotografski uređaj za snimanje redosleda dolaska takmičara na cilj, uz beleženje potrošenog vremena za savladavanje staze određene duine (u atletici, plivanju, biciklizmu i dr.) Kamera se postavlja u produžetku linije cilja. Kroz usku vertikalnu pukotinu snima se cilj na filmu koji se u kameri pomiče vodoravno, u smeru kretanja takmičara. Istovremeno se na rubu filma regustrije vreme koje daje precizan elektronski časovnik.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja