Rečnik srpskih reči i izraza

fotografija

fotografija - značenje

  • 1. "pisanje svetlošću", "slikanje svetlošću", postupak kojim se, pomoću dejstva svetlosti na materije na nju osetljive, izrađuju slike predmeta koji na te materije šalju svetlost; 2.slika izrađena na ovaj način, naročito na hartiji (fotogram); figurativno: verna slika.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja