Rečnik srpskih reči i izraza

fotogram-metrija

fotogram-metrija - značenje

  • veština da se prema fotografijama odredi stvarna veličina fotografisanih predmeta, naročito u topografiji, aerofotogram-matrija za izradu geodetskih planova i karata na osnovu snimaka terena iz vazduha.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja