Rečnik srpskih reči i izraza

fotometar

fotometar - značenje

  • opt. svetlomer, sprava za merenje jačine svetlosti.