Rečnik srpskih reči i izraza

foton

foton - značenje

  • [gr. gen.] fiz. svetlosni kvant, svetlosni kvantum, najmanji delić svetlosti - shvatanje da je i svetlost kao energija diskontinuirang ili diskretnog sklopa kao i materija.