Rečnik srpskih reči i izraza

Fotosinteza

Fotosinteza - značenje

  • proces koji se odvija u biljkama. U toku fotosinteze sunčeva svetlost se u biljci pretvara u molekule šećera odn. hranu za biljku.