Rečnik srpskih reči i izraza

fotoskulptura

fotoskulptura - značenje

  • mehanička primena fotografskih snimaka u plastici (napr. za izradu poprsja, kipova i dr.), time što se neki predmet snimi fotografski sa što više raznih strana (obično 24), pa se dobivene konture prenesu na ilovaču.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja