Rečnik srpskih reči i izraza

frames

frames - značenje

  • Okviri su tehnika kojom se koriste kreatori web strana kada žele sadržaj ekrana podijeliti na više manjih prozora. Svaki taj manji prozor se naziva okvir i ponaša se kao posebna strana. Prednost ovakvog dizajniranja je u tome što se jedan okvir može pregledati (scroll), dok za to vrijeme sadržaj drugih okvira miruje. Nedostatak je što neki web čitači ne podržavaju okvire.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja