Rečnik srpskih reči i izraza

frankomanija

frankomanija - značenje

  • erana ljubav prema Francuzima i svemu francuskom; galomanija.