Rečnik srpskih reči i izraza

frenologija

frenologija - značenje

  • nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubnje zaključuje o duševnim osobinama i sposobnostiman ekog čoveka, polazeći od misli da su duševne radnje (psihičke funkcije) lokalizovane u raznim delovima velikog mozga, i da stvaranje mozga mora da uobličuje i čahuru u kojoj on stoji, tj.lubanju.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja