Rečnik srpskih reči i izraza

frizura

frizura - značenje

  • način češljanja, način doterivanja (ili: udešavanja kose; ukudravljena kosa, ukovrčena kosa, veštačka doterana kosa.