Rečnik srpskih reči i izraza

ftizis

ftizis - značenje

  • medicinski: sušica, jektika; fizis bronzhijalis (nl. phthisis bronchialis) sušica dušnica; ftizis pulmonalis (nl. phthisis pulmonalis) pluća sušica.