Rečnik srpskih reči i izraza

Fudžimori

Fudžimori - značenje

  • Predsednik Perua, u periodu od 1990-20uzeo 6miliona dolara.