Rečnik srpskih reči i izraza

fumarole

fumarole - značenje

  • pl. vodnjikave pare sa sumpornim i ugljovodoničkim gasovima koje izbijaju iz zemlje; up. sofioni.