Rečnik srpskih reči i izraza

fundamentalizam

fundamentalizam - značenje

  • Primanje svake reči iz Svetog pisma kao konačne istine.
  • U religiji, naglasak na osnovne principe vere.