Rečnik srpskih reči i izraza

fungibilije

fungibilije - značenje

  • pl. stvari koje se u prometu određuju prema težini, broju i meri, napr. novac, žito i dr.