Rečnik srpskih reči i izraza

fungicid

fungicid - značenje

  • Pesticid koji sprečava gljivične bolesti biljaka i životinja.