Rečnik srpskih reči i izraza

furfurol

furfurol - značenje

  • Heterociklično organsko jedinjenje; bezbojna tečnost, prodornog, karakterističnog mirisa, zapaljiva; dobija se od pentoze i sumporne kiseline; ima primenu u industriji plastičnih masa, kao rastvarač, u impregnaciji drveta, u proizvodnji fungicida i dr.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja