Rečnik srpskih reči i izraza

Furija

Furija - značenje

  • mitološki: boginja osvete kod Rimljana (kod Grka: erinije i eumenide).