Rečnik srpskih reči i izraza

furijant

furijant - značenje

  • čehoslovačka brza igra u 3/4 takta.